۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

Unavoidable Tsunami


حسود شده‌ام این روزها. به تمامی دقایقی که با دیگری هستی حسودی می‌کنم. به تمام گوش‌هایی که آه‌های گاه به گاهت را می‌‌شنوند. حتی تصور دیگر ندیدنت هم بیشتر حسودم می کند. حسی که از زنانه ترین نقطه بدنم شروع می‌شود و در چشمانم طوفان به پا می کند.