۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

دموکراسی سفید

به دلیلی شخصی داشتم در مورد زنان پیامبر بررسی می کردم که به "امهات المؤمنین، ازواج رسول الله" رسیدم. پیامبراز ازدواج با برخی زنان (حداقل دو تن) به دلیل پیسه (بیماری بَرص یا همان vitiligo لکه های سفید بر پوست) منصرف شده و یکی را هم طلاق داده است! از همان هایی که مایکل جکسون گرفت و هیچ کس طلاقش نداد!

خوش آمدگویی دیار غربت به من هم با همین لکه های سفید روی صورتم شروع شد. دکترم گفت: بیماری خود ایمنی است و استرس تشدیدش می کند. پیش خودم گفتم شاید رسول الله می توانست عادلانه ترعمل کند. البته که خدا داناتر است.

پی نوشت: اگر به دموکراسی معتقد باشی، 51 درصد صورتت که سفید شد می روی لیزر درمانی و بقیه اش را هم سفید می کنی. ولی من دموکراسی به این شیوه را نمی پسندم. فکر کنم اگر در جامعه دموکرات هم باشم ترجیح می دهم کاری برای حقوق اقلیت کنم. بعضی حقوق را نمی توان به موجب رای بیشترداشتن از بقیه گرفت.